७ बैशाख २०८१, शुक्रबार | Sat Apr 20 2024

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

समाचार


आजको तस्विर ः बंगलादेशलाई ठेकी उपहार


२८ कार्तिक २०७६, बिहिबार  

0
Shares

kf]v/f, @* sflQs -/f;;_ M aªunfb]zsf /fi6«klt df]xDdb cAb’n xldbnfO{ sf:sLsf] ?kfsf]6l:yt ?kfsf]6 l/;f]6{df k/Dk/fut ?kdf agfOPsf] sf7sf] 7]sL pkxf/ k|bfg ub}{ ?kf ufpFkflnsfsf k|d’v gj/fh cf]emf . t:jL/ M xl/ af:tf]nf

२८ कार्तिक ०७६, रुपाकोट । बङ्गलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिदलाई ठेकी उपहार दियएको छ । नेपाली गाँउ घरतिर दूध जमाएर मोही पार्ने ठेकी बंगलादेशी राष्ट्रपतिले आफ्नो देश लैजानु हुनेछ । कास्कीको रुपाकोटस्थित रुपाकोट रिसोर्टमा परम्परागत रुपमा बनाइएको काठको ठेकी रुपा गाउँपालिकाका प्रमुख नवराज ओझा उपहार दिनु भएको हो । यो तस्विर राष्ट्रिय समाचार समितीका प्रतिनिधि हरि बास्तोलाले खिच्नु भएको हो ।

प्रकाशित मिति : २८ कार्तिक २०७६, बिहिबार  ९ : २८ बजे